DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Čitanje
 Razumevanje govora
 Pismeno izražavanje
 Usmeno izražavanje
 
 
Home NIVOI Čitanje
TestDaF nivo 5 (TDN 5)
Može da razume jezički i sadržinski složene pisane tekstove vezane za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, i to kako u celini, tako i u pojedinostima, kao i da shvati implicitne informacije sadržane u tim tekstovima. 

TestDaF nivo 4 (TDN4)
Može da razume pisane tekstove vezane za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, po strukturi bliske svakodnevnom jeziku, i to kako u celini, tako i u pojedinostima.

TestDaF nivo 3 (TDN 3)
Može da razume pisane tekstove vezane za situacije iz studentskog života, i to kako u celini, tako i u bitnim pojedinostima; može da razume delove tekstova interdisciplinarne naučne tematike.