DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Koji je nivo neophodan za upis na fakultet?
 Ko može da učestvuje na ispitu TestDaF?
 Kakve prednosti ima za Vas TestDaF?
 Kako se možete pripremiti za ispit TestDaF?
 Polaganje ispita TestDaF
 Kako izgleda ispit TestDaF?
 
 
Home ŠTA JE TESTDAF Kakve prednosti ima za Vas TestDaF?
  • Svedočanstvo o polaganju ispita TestDaF priznaje se na svim univerzitetima u Nemačkoj. Ako na sva četiri dela ispita ostvarite rezultat TDN 4 ili viši, moći ćete da studirate na svakom univerzitetu u Nemačkoj, ukoliko univerzitet koji ste odabrali prizna i sva ostala dokumenta koja se od Vas traže. Univerziteti mogu po sopstvenoj odluci, i u zavisnosti od studijskog predmeta, studijske grupe ili dužine studija, prihvatiti i rezultate ispod TDN 4, i time omogućiti upis zainteresovanom kandidatu.
  • Svi sadržaji i zadaci na ispitu TestDaF odnose se na domen nauke, univerziteta i studija. Na ispitu TestDaf proveravaju se važne jezičke veštine neophodne za studije.
  • Na ispitu TestDaF ocenjuju se četiri jezičke veštine – čitanje, razumevanje govora, pismeno izražavanje i usmeno izražavanje. Stoga se u svedočanstvu navode rezultati u svakoj od četiri navedene oblasti. Na taj način ispitanik stiče jasnu sliku o sopstvenom postignuću, o svojim jačim i slabijim stranama u pojedinačnim jezičkim veštinama.
  • Ispit TestDaF od sada možete polagati i u Srbiji. Dakle, više ne morate odlaziti u Nemačku da biste polagali ispit iz nemačkog jezika. Svedočanstvo o polaganju ispita TestDaF biće takođe dostavljeno direktno u TestDaF centar Beograd, tako da ćete ubuduće dokumentaciju neophodnu za prijavljivanje na željeni nemački univerzitet moći da prikupite i pre nego što krenete u Nemačku. Na taj način uštedećete sopstveno vreme i novac.
  • Za ispit TestDaF možete se adekvatno pripremiti, pošto je njegova struktura uvek ista, kao što je prikazano u ispitnom modelu (Modellsatz) koji možete naći na našoj Internet stranici. Osim toga, delovi ispita su uvek iste težine – ma kada polagali ispit, polažete ga pod istim uslovima.
  • Svedočanstvo o polaganju ispita TestDaF važi neograničeno dugo.
  • Ukoliko niste sasvim zadovoljni rezultatima ispita i želite da postignete još bolje, ispit TestDafF možete ponavljati koliko god puta želite.