DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Naši domaćini
 Naši predavači i ispitivači
 
 
Home O NAMA Naši predavači i ispitivači
Ovlašćeni ispitivači Ispitnog centra TestDaF Beograd su prof. dr Olivera Durbaba, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i doc. dr Ljiljana Glišović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Zajedno sa dr Ralfom Hermannom, tadašnjim lektorom DAAD-a na Filološkom fakultetu u Beogradu i sadašnjim direktorom Informacionog centra DAAD u Johannesburgu (Južnoafrička republika), prof. dr Olivera Durbaba i doc. dr Ljiljana Glišović 2005. godine osnovale su Ispitni centar TestDaF u Beogradu.