DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Naši domaćini
 Naši predavači i ispitivači
 
 
Home O NAMA Naši domaćini
Ispitni centar TestDaf ima svoje sedište na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na osnovu ugovora o saradnji potpisanog u maju 2005. godine između dekana Fakulteta političkih nauka i ovlašćenih ispitivača Ispitnog centra TestDaF u Beogradu.

Do saradnje sa Fakultetom političkih nauka došlo je ne samo zbog dobre tehničke opremljenosti koja odgovara standardima za sprovođenje ispita TestDaF. Kao instituciji koja se bavi stranim jezikom i međunarodnom saradnjom bilo nam je od suštinskog značaja da pronađemo partnera koji takođe ume da ceni otvorenost, inovativnost i kooperaciju. Više informacija o Fakultetu političkih nauka možete naći ovde.