DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Ko priprema testove?
 Ko sprovodi ispit?
 Šta meri ispit TestDaf?
 Kome je ispit namenjen?
 
 
Home DOBRODOŠLI Šta meri ispit TestDaf?
U skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezika (Common European Framework of Reference for Languages/Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) TestDaF meri postignuće u četiri jezičke veštine – čitanju, slušanju, pisanju i govoru.

Rezultati iskazani u certifikatu predstavljaju numeričko postignuće, ali su praćeni i jasnim objašnjenjima šta ocene znače, odnosno u kojoj meri kandidat vlada nemačkim jezikom.
Zajednički evropski okvir za žive jezike
Zajednički nivoi i kompetencija - Globalna skala
SAMOSTALNI
KANDIDAT
C2

Bez napora može da razume sve što čita ili čuje. U stanju je da činjenično i argumentovano rekonstruiše iskaz, koristeći različite pisane i usmene izvore na jasan i koherentan način. Izražava se tečno, spontano i precizno, iskazujući istančan osećaj za značenje i smisao iskaza o temama kompleksne sadržine.

C1
U stanju je da razume širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepozna skrivena značenja. Izražava se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupa traženju pravih reči i izraza. U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služi delotvorno i umešno. U stanju je da govori o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.

NAPREDNI
KANDIDAT
B2

U stanju je da razume suštinu konkretnih ili apstraktnih sadržaja u složenim tekstovima, kao i stručnu raspravu iz sopstvene delatnosti. U stanju je da se izražava sa određenim stepenom spontanosti i lakoće, tako da razgovor sa izvornim govornikom ne predstavlja napor ni jednoj ni drugoj strani. O velikom broju tema izražava se jasno i potpuno, ume da iskaže svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima i izloži prednosti i mane različitih situacija i pojava.

B1
U stanju je da razume ključne stavke iskaza, ukoliko se radi o jasnom i standardnom jeziku i poznatim stvarima i događajima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Snalazi se u većini situacija na putovanjima u područja gde se koristi jezik koji uči. U stanju je da govori jednostavno i koherentno o stvarima i temama iz domena sopstvenog interesovanja. U stanju je da prepriča događaje i svoja iskustva, snove, iskaže očekivanja i ciljeve, kao i da ukratko obrazloži i objasni razloge za ostvarivanje nekog projekta ili ideje.

KANDIDAT
POČETNIK
A2

U stanju je da razume rečenice izvan konteksta i često upotrebljavane izraze u vezi sa delokrugom sopstvenih aktivnosti (npr. osnovni podaci o sebi i o porodici, kupovini, komšiluku, poslu). U stanju je da vodi razgovor u jednostavnim i uobičajenim situacijama, koji se svodi na razmenu direktnih i svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima. U stanju je da jednostavnim izrazima opiše svoje zanimanje, blisko okruženje i sopstvene neposredne potrebe.

A1
U stanju je da razume i upotrebljava familijarne i svakodnevne izraze, kao i proste rečenice koje imaju za cilj zadovoljenje nekih konkretnih potreba. Ume da predstavi sebe i druge, kao i da postavlja pitanja o nekoj osobi – npr. o mestu stanovanja, poznanstvima, stvarima u posedu, kao i da odgovara na isti tip pitanja. U stanju je da vodi jednostavnu komunikaciju, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i želi da pomogne.