DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Ko priprema testove?
 Ko sprovodi ispit?
 Šta meri ispit TestDaf?
 Kome je ispit namenjen?
 
 
Home DOBRODOŠLI Ko sprovodi ispit?
Licencirani ispitni centri u SR Nemačkoj i u preko 80 zemalja sveta, od nedavno i u Srbiji.

Bez obzira na to da li ste se za TestDaF prijavili u Bangkoku, Bogoti, Budimpešti ili Beogradu – svugde se polaže isti ispit u isto vreme.
Rezultati su u potpunosti precizno utvrđeni, uporedivi i jasni.